Tuesday, 13 November 2012

RPH dan Soalan Latihan


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS  TAHUN 1

Tarikh        :   19 / 10 / 2012                                                         Hari                    :   Jumaat
Masa         :    9.10 a.m – 9.40 a.m                                             Kelas                   :  1 Jauhari
Subjek       :   Sains                                                                   Bilangan  Pelajar   :   23 orang  
Tema         :   Sains Fizikal
Tajuk         :    Lidah untuk merasa
Sub Tajuk  :   Pelbagai rasa
Standard Kandungan       :  7.1    )   Mengaplikasi   pengetahuan  tentang  pelbagai  rasa
Standard Pembelajaran   :  7.1.2 )   Mengelas pelbagai bahan makanan berdasarkan rasa
                                                         manis,masin,pahit dan masam dengan menjalankan
                                                         penyiasatan.                                               
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat :
     1.    Domain Kognitif
i.               Mengelaskan 8 contoh  makanan mengikut deria  rasa  manis,masam.masin  
             dan  pahit. 
ii.              Menyenaraikan  4 deria rasa yang  terdapat pada lidah.
     2.    Domain Afektif
                        i.        Murid menunjuk minat terhadap aktiviti  merasa dan mengelas bahan makanan ketika menjalankan  eksperimen.
     3.    Domain Psikomotor
      i        Merasa  dan mengelas bahan  mengikut rasanya.
    ABM          :    Slaid power point, komputer riba, papan putih, lembaran kerja, tapaware,
                           jadual pengelasan bahan, LCD-Projektor
                           sampel  makanan – garam,gula-gula, serbuk kopi, gula, buah jambu, buah
                           epal, kismis, buah kurma, asam masin. Kain.
Pengisian Kurikulum :
i.              Ilmu  : Pendidikan Muzik, Pendidikan Seni dan Pendidikan Islam
ii.         Nilai : Bekerjasama,berani mencuba,berfikir secara rasional,rajin dan 
                      tabah,mensyukuri nikmat yang dikurniakan tuhan dan jujur
                     dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.  

iii.       Elemen  Merentas  Kurikulum
a)    Kreatif & Inovatif-penulisan,lisan dan lakaran
b)    Teknologi Maklumat Komputer
Kemahiran  :    KPS      -   Memerhatikan , mengelaskan , mengeksperimen,meramalkan
                         KBKK  -    Kritis ( mencirikan,membandingkan dan
                                          membezakan,mengumpulkan dan mengelaskan)            
                                          Kreatif ( Menjanakan idea  dan meramalkan )
                        KMS     -    Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains
                                          dengan betul.
Penggabungjalinan       :   Bahasa Malaysia dan Pendidikan Seni

Strategi                         :    Eksperimen ( Pendekatan inkuiri –penemuan ),
                                          perbincangan,penggunaan teknologi,penyelesaian masalah

Pengetahuan   Sedia   Ada :      1. Murid mengetahui kepentingan  lidah  sebagai deria rasa.
                                                   2. Murid menggunakan lidah  untuk makan dan minum.


          Langkah / Masa


Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran


Impak / Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti murid


Permulaan / Mencungkil Idea

[  4  minit  ]Permainan

‘ Teka Siapa Saya ’
1.    Guru meminta seorang murid tampil ke hadapan kelas. 
2.    Matanya ditutup dengan sehelai kain hitam.
3.    Murid diminta merasa makanan yang terdapat di hadapannya dan menyebutkan rasanya kepada rakan – rakan.
4.  Guru   
     mengaitkan
     jawapan murid    
     dengan tajuk
     pelajaran  
     pada
     hari ini.

1.    Murid tampil seperti yang diarahkan.

2.    Mata murid ditutup.

3. Murid merasa
    makanan dan
    menyatakan
    rasanya
    kepada rakan.
Impak:
ABM:
Kain hitam,tapeware
Sampel makanan-buah kurma,kismis,buah jambu,asam masin, serbuk kopi, buah epal. 

KPS:
Ø  Memerhatikan
Ø  Meramalkan
Nilai murni:
Ø  Berani mencuba 


Menstruktur /
Menstruktur
Semula Idea

      [ 7  minit  ]
Bahagian-bahagian lidah yang peka pada deria rasa iaitu:
Ø  Manis
Ø  Masin
Ø  Masam
Ø  Pahit1.    Guru bersoal jawab tentang rasa makanan yang dapat dikesan oleh lidah.
2.    Guru melakar gambar lidah  di papan tulis.
3.    Beberapa orang murid diminta tampil bagi melabel bahagian-bahagian lidah manusia.
4.    Guru dan murid berbincang tentang  jawapan sambil menyentuh lidah masing-masing.


1.    Murid menjawab soalan guru.

2.    Murid melabel gambar lidah.

3. Murid dan    
    guru
    berbincang
    jawapan
   yang ditulis.

  ABM:
  Papan putih
  Marker  pen
 
KBKK:
Ø  Membandingkan
      dan membezakan
Ø  Mencirikan

KPS:
Ø  Memerhati
Ø  Meramalkan

Nilai:
- Berfikir secara rasional
- Mensyukuri nikmat yang
  dikurniakan tuhan. 
Aplikasi Idea


[  16  minit   ]
Refleksi /   Penutup

( 3  minit )

Aktiviti  Eksperimen

“ Mari kita  rasa ”

Ø  Melakukan uji kaji dengan merasa makanan dan merekod
           jawapan  
           dalam
           jadual
           pengelasan.
Pembentangan slaid tentang :

Ø  Bahagian-bahagian
           lidah.

Ø  Contoh makanan
           mengikut
           rasa.


Nyanyian lagu
“ Lidah
dan Gunanya .”

Lembaran kerja:

Ø  Cari kata tersembunyi

Ø  Kelaskan makanan
          mengikut
          rasa.

 Rumusan tentang
 pelajaran hari ini.

1.    Guru membahagikan murid kepada enam  kumpulan.
2.    Setiap kumpulan dikehendaki merasa beberapa sampel makanan dan merekod rasanya dalam jadual pengelasan.
3.    Wakil kumpulan membentangkan hasil perbincangan.
4.    Tiga orang murid diminta tampil merasa tiga bahan makanan mewakili masin,manis dan pahit.
5.    Guru memberi penerangan tentang bahagian-bahagian lidah yang peka pada    empat deria rasa  dan contoh-contoh   makanan  
mewakili
keempat-empat
rasa.1.   Guru menayang  
      slaid seni kata
      lagu “ Lidah dan
      Gunanya”.
2.   Murid diminta    
      mendengar
      rakaman lagu
      terlebih
      dahulu.
3.   Murid diminta 
      menyebut
     dan menyanyi  
     lagu beserta
     pergerakan   
     secara
     beramai-ramai   
     mengikut
     melodi lagu “  
     Bangun
     Pagi.”
4.   Guru
      mengedarkan
      lembaran kerja
      kepada
      murid.
5.   Rumusan
      tentang
      pelajaran
      pada hari ini.

1.    Murid membentuk kumpulan kecil.

2.    Murid merasa sampel makanan.

3.    Murid merekod jawapan dalam jadual
      pengelasan.

4.    Murid membentangkan hasil kerja kumpulan.

5.    Wakil tiga murid tampil merasa makanan.


6.    Murid mendengar penerangan guru dengan aktif. 
1.    Murid mendengar rakaman yang dipasangkan
dengan teliti.
2.    Murid menyebut dan menyanyi lagu beserta pergerakan mengikut melodi lagu “ “ Bangun Pagi .”
3. Lembaran kerja
    dan rumusan
    tentang apa
    yang telah
    dipelajari.

ABM:

Ø  Jadual pengelasan bahan
  ( Rujuk lampiran 1 )

Ø  Sampel makanan seperti:
-  Gula,garam,serbuk
   kopi, buah jambu,
   serbuk kopi,gula-
   gula,kismis,
   buah kurma, asam   
   masin.

Nilai murni:
-  Bekerjasama
-  Jujur dan tepat
   dalam
   merekod dan
   mengesahkan data

Ø  Slaid, 
( Microsoft Power Point )
Ø  Komputer riba
Ø  LCD Projektor
KPS:
Ø  Mengelaskan
Ø  Mengeksperimen
Ø  Mengumpulkan dan mengelaskan
KMS:
Ø  Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul.

ABM:
Pembesar suara,
 LCD-Pojektor,
 Komputer riba

Ø  Lembaran kerja
( Rujuk lampiran
   2,3 & 4 )


- Senikata lagu
- Cari kata
   tersembunyi
- Mengelaskan
   makanan
   mengikut rasa

   Slaid,
   LCD-Projektor,
   Papan putih
   Kain

 
LAMPIRAN 1

                       JADUAL PENGELASAN BAHAN                     


 
BIL
JENIS BAHAN
MANIS
PAHIT
MASIN
MASAM
1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.

LAMPIRAN   2         ( SENIKATA  LAGU )

 
“Lidah dan Gunanya”


Tubuh kita banyak deria,
Salah satu deria rasa,
Lidah ada pelbagai guna,
Syukur kita lidah ada.

Kita rasa guna lidah,
Lidah kesan empat rasa,
Pahit, manis, masam, masin,
Lidah boleh merasa.
                                 
Kita rasa guna lidah,
Gula manis, cuka masam,
Ubat pahit, garam masin,
                                                         Lidah rasa semuanya. 
  
 *Ikut Rentak irama 'Bangun Pagi' *
                                 
 
LAMPIRAN  3  ( Lembaran kerja 1 )


CARI KATA TERSEMBUNYI


d
e
r
i
a
r
a
s
a
k
w
s
l
o
p
y
t
r
u
h
p
a
m
e
g
z
d
m
n
l
a
f
z
a
x
i
w
a
j
i
h
g
x
o
n
c
b
s
t
d
i
e
u
i
b
i
u
a
r
a
t
l
h
n
z
q
s
m
o
h
m
e
r
a
s
a
m
c
p
t
s
d
k
e
g
i
k
x
f
q
m
a
s
i
n
v
o
b
a
z

 
Warnakan perkataan tersembunyi di bawah:

    1.     merasa
    2.   pahit
    3.   manis
    4.   masam
    5.   masin
    6.   deria rasa
    7.   lidah

 
LAMPIRAN   4 ( lembaran kerja   2    )

Latihan:   Kelaskan makanan di bawah mengikut rasanya  dan   

                lengkapkan jadual pengelasan. 
Bil
Masam
Manis
Pahit
Masin

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

 

5 comments:

 1. Penghasilan blog yang menarik. Teruskan menambah informasi-informasi yang menarik seperti pautan ke blog rakan-rakan yang lain. Terima kasih.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Assalamualaikum . Terima kasih atas komen yang membina.

   Delete
 2. Terima kasih atas komen yang membina dan membantu saya untuk lebih berusaha menambahkan informasi terkini dan menarik.

  ReplyDelete
 3. Menarik..Terima kasih kerana sudi berkongsi ilmu..

  ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...